Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Digitale tjenester for handel og industri

Bearbeidede jordbruksvarer (RÅK), tilskudd
Nettløsningen gjelder for importører som søker om tollnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

Bearbeidede jordbruksvarer (RÅK), tollnedsettelse
Nettløsningen gjelder for importører som søker om tollnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

Importkvoter, auksjon
De fleste kvotene fordelt på auksjon. For å delta på auksjon må du registrere deg før fristen som blir kunngjort på våre nettsider i forkant av hver auksjon. Registreringen er gyldig ut kalenderåret.

Lokalforedlet melk, innrapportering
Rapporteringen gjelder for foredlingsforetak som mottar melk direkte fra produsent, benytter den til lokal foredling og omsetter produktene lokalt.

Melk, prisutjevning
Meieriselskap skal rapportere til Landbruksdirektoratet her. Prisutjevningsordningen for melk skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet.

Slakt, innrapportering
Rapporteringen gjelder for slakterier som rapporterer direkte til Landbruksdirektoratet.