Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Digitale tjenester for reindrift

Avløsning ved ferie og fritid, tilskudd
Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Avløsning ved sykdom, tilskudd
Foretak som driver husdyrproduksjon, planteproduksjon på friland, produksjon i veksthus eller honningproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren blir syk, skal ha eller har fått barn eller har sykt barn. Privatpersoner som er etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn til avdød jordbruker kan søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.

Genressurstiltak, tilskudd
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær.

Klima- og miljøprogammet (KMP), tilskudd nasjonale prosjekter
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter fra Klima- og miljøprogrammet.

Kompetanseutvikling i landbruket (KIL), utviklingsmidler
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL).

Kontonummer, endre
Registrering og endring av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet. Blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Reindrift, melding
Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til fylkesmannen.

Siidandeler og tamreinlag, tilskudd
Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.