Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd i jordbruket

Frist: 20.08.11

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året.

På ettersommeren kan både plante- og husdyrprodusenter søke i tidsrommet fra og med registreringsdatoen 31. juli til og med 20. september, én måned etter søknadsfristen 20. august. Foretak som leverer søknad i perioden 21. august - 20. september får tilskuddet redusert med 1000 kroner per virkedag søknaden er levert etter 20. august.

For augustomgangen i 2011 er søknadsfristen på en lørdag, og fristen blir derfor forlenget til påfølgende første virkedag, som er mandag 22. august 2011.

Ved søknadsomgangen i januar kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter søke om tilskudd. Søknaden kan leveres fra og med registreringsdatoen 1. januar og inntil én måned etter søknadsfristen 20. januar, men foretak som leverer søknad i perioden 21. januar - 20. februar får tilskuddet redusert med 1000 kroner per virkedag søknaden er levert etter 20. januar. Ved søknadsomgangen i januar kan det også søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Foretak som har søkt om tilskudd tidligere får tilsendt søknadsmateriell dersom de ikke har reservert seg for å motta dette. Foretak som tidligere ikke har søkt om tilskudd, må henvende seg til kommunen.

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet.

Mer informasjon om den aktuelle søknadsomgangen finner du her.

Statens landbruksforvaltning oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd leveres elektronisk via Altinn. Foretak som leverer søknaden elektronisk ved søknadsomgangen 20. august 2011 er med i trekningen av 6 iPad2. Vinnerne vil bli kontaktet av SLF.