ORD/BEGREP:
Minst utviklede land (MUL)
FORKLARING:

FN-betegnelse på land med lavest sosial og økonomisk utvikling. Disse landene har mulighet til å eksportere varer til Norge tollfritt.

TILKNYTTET TJENESTE:
Elektronisk søknad - import av landbruksvarer
Marked og pris - frukt, grønt og potet
Marked og pris - korn
Marked og pris - melk