ORD/BEGREP:
Mottaksplikt (dobbel mottaksplikt)
FORKLARING:
TILKNYTTET TJENESTE:
Prisutjevningsordningen
Markedsregulering av melk
Markedsregulering av kjøtt og egg
Markedsregulering av korn