ORD/BEGREP:
MOTIV
FORKLARING:

Fagsystem - Markedsovervåkning og Tollbasert Importvern

TILKNYTTET TJENESTE:
RÅK-import/råvaretoll
Elektronisk søknad - import av landbruksvarer
RÅK-tilskudd