Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Erstatningsordningene i landbruket - informasjon om elektronisk søknad

Type: Veiledning |  Publisert:22.10.08
PDF ikon2008

Riktig gjødsling i praksis

Type: Brosjyre |  Publisert:26.06.08
PDF ikon2008

Rapport utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2008

Type: Rapport |  Publisert:11.06.08
PDF ikon2008

Mandat - nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket

Type: Rapport |  Publisert:22.05.08
PDF ikon2008

Utredning ny naturskadelov 2008

Type: Rapport |  Publisert:07.05.08
PDF ikon2008

Forslag til handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk

Type: Rapport |  Publisert:12.03.08
PDF ikon2008

Evaluering av regionale miljøprogram - Resultatmåling og evaluering til jordbruksoppgjøret 2008, SLF

Type: Rapport |  Publisert:12.03.08
PDF ikon2008

Brukerveiledning - Web-Skas for skogeier

Type: Veiledning |  Publisert:29.02.08
PDF ikon2008

Utredninger til jordbruksavtalepartene 2008

Type: Rapport |  Publisert:25.02.08
PDF ikon2008

KOSTRA - Landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2007

Type: Rapport |  Publisert:13.01.09
PDF ikon2007

2007 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:24.11.08
PDF ikon2007

Årsmelding Omsetningsrådet 2007

Type: Årsmelding |  Publisert:23.06.08
PDF ikon2007

Samfunn i endring - hva betyr det for naturskadeordningen - ECON

Type: Rapport |  Publisert:29.04.08
PDF ikon2007

Spredeteknologi for bløtgjødsel - Rapport fra UMB

Type: Rapport |  Publisert:14.12.07
PDF ikon2007

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Rapport |  Publisert:15.11.07
PDF ikon2007

Revidert Norsk Ullstandard og Objektiv kvalitetskontroll

Type: Rapport |  Publisert:29.08.07
PDF ikon2007

Norsk ullstandard - gjeldende fra 1. september 2007

Type: Brosjyre |  Publisert:28.08.07
PDF ikon2007

Håndbok for lensmenn og takststyrere - erstatning etter naturskadeloven

Type: Håndbok |  Publisert:10.07.07
PDF ikon2007

Forbrukerbrosjyre - naturskader og erstatning

Type: Brosjyre |  Publisert:10.07.07
PDF ikon2007

Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter

Type: Rapport |  Publisert:13.03.07
PDF ikon2007

Skogfond brosjyre (nynorsk)

Type: Brosjyre |  Publisert:08.03.07
PDF ikon2007

Skogfond brosjyre (bokmål)

Type: Brosjyre |  Publisert:08.03.07
PDF ikon2007

Nytt om skogfondet ditt - blir gunstigare frå 2007 (nynorsk)

Type: Brosjyre |  Publisert:31.01.07
PDF ikon2007

Nytt om skogfondet ditt - blir gunstigere fra 2007 (bokmål)

Type: Brosjyre |  Publisert:31.01.07
PDF ikon2007

Rapport til interdepartemental arbeidsgruppe/ jordbruksforhandlingene 2007

Type: Rapport |  Publisert:18.12.06
PDF ikon2007