Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Sjekklister - Utvalgte kulturlandskap

Type: Veiledning |  Publisert:27.10.09
PDF ikon2009

Avtalemal - Utvalgte kulturlandskap

Type: Veiledning |  Publisert:27.10.09
PDF ikon2009

Orientering om bu- og driveplikt ved tileigning/kjøp av landbrukseigedom (N) (gjelder fom. 1. juli 2009)

Type: Retningslinje |  Publisert:26.10.09
PDF ikon2009

Praktikantordningen - En kartlegging av bruken og forvaltningen av ordningen i 2009

Type: Rapport |  Publisert:26.10.09
PDF ikon2009

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Brosjyre |  Publisert:26.06.09
PDF ikon2009

Rapport utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2009

Type: Rapport |  Publisert:16.06.09
PDF ikon2009

Utredninger til jordbruksavtalepartene 2009

Type: Rapport |  Publisert:23.02.09
PDF ikon2009

SMIL - Evaluering 2008

Type: Rapport |  Publisert:20.02.09
PDF ikon2009

Økonomisk, agronomisk - økologisk !(LMDs handlingsplan)

Type: Rapport |  Publisert:05.02.09
PDF ikon2009

Faktaark - Skogfond (bokmål)

Type: Brosjyre |  Publisert:03.02.09
PDF ikon2009

Faktaark - Skogfond (nynorsk)

Type: Brosjyre |  Publisert:03.02.09
PDF ikon2009

2008 Årsmelding Statens naturskadefond nynorsk

Type: Årsmelding |  Publisert:10.03.11
PDF ikon2008

Dokumentasjonskrav ved søknad om nedsatt toll

Type: Veiledning |  Publisert:07.10.10
2008

Prosjektoversikt klimaprogrammet 2008

Type: Rapport |  Publisert:06.07.10
PDF ikon2008

Årsmelding - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:02.07.10
PDF ikon2008

Årsmelding - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Årsmelding |  Publisert:02.07.10
PDF ikon2008

KOSTRA - Landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2008

Type: Rapport |  Publisert:24.09.09
PDF ikon2008

Årsmelding Omsetningsrådet 2008

Type: Årsmelding |  Publisert:26.06.09
PDF ikon2008

2008 Årsmelding Statens naturskadefond bokmål

Type: Årsmelding |  Publisert:26.05.09
PDF ikon2008

Spesielt verdifulle kulturlandskap - faktaark

Type: Brosjyre |  Publisert:04.02.09
PDF ikon2008

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - tilråding til LMD og MD

Type: Rapport |  Publisert:12.01.09
PDF ikon2008

Veiledning til skogeier om registrering i WebSkas

Type: Veiledning |  Publisert:17.11.08
2008

Klimagasser fra landbruket, utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler

Type: Rapport |  Publisert:11.11.08
PDF ikon2008

Erstatning ved Avlingssvikt Håndbok 2008

Type: Håndbok |  Publisert:07.11.08
PDF ikon2008

Veiledning til søker, erstatning ved avlingssvikt

Type: Veiledning |  Publisert:24.10.08
Dokument ikon2008