Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Administrering av blomsterbuketter

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift nr 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Retningslinje
  

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om omregningsfaktorer november 2009

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 310809

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for gjennomføringen av markedsreguleringen av korn

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer premieringsordning for kjøtt - 2009

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Rutiner for beregning av innfrakttilskudd

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest - jord

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Nærmere bestemmelser om godtgjørelse av markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Regler for levering, pressing og emballering av ull

Type: Retningslinje
Dokument ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest av laboratorier som utfører jordanalyser

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for smør og fløte

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev TEST

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon1

Kommunal saksbehandling i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Type: Fastsettelsesbrev
 2003-12-08-1480