Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Melding om reindrift

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon

Samisk:
PDF ikon

LDIR-651

18.04.18

Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

SLF-652Ingen frist

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

SLF-653Ingen frist

TEST uten veiledning

Elektronisk:

LDIR-Ingen frist

TEST

Elektronisk:

LDIR-Ingen frist

Søknads- og registreringsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-051

20.08.11

Skjema for utleie av melkekvote

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
SLF-507

01.12.13

01.08.14

Samtykke fra panthavere KURS

Elektronisk:
Bokmål:
SLF-804Ingen frist

Skjema for kjøp av melkekvote fra staten

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
SLF-806Ikke fastslått

Søknadsskjema med varekode og tilskuddsatser for norsk ull

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-859Ingen frist

Søknad om erstatning etter vinterskader på eng

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-251Ikke fastslått

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-261Ikke fastslått

Erstatning for tap av bifolk

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-262Ingen frist

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante-, honning-, og husdyrproduksjon og for tap av sau på beite

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-278Ingen frist

Raw Material Declaration Form - industrially processed agricultural products

Elektronisk:
Engelsk:
PDF ikon
SLF-724Ingen frist

Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-724Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
SLF-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Bokmål:
PDF ikon
SLF-731Ingen frist

Endringsskjema for kontonummer


Bokmål:
PDF ikon
SLF-056Ingen frist

Oppgaveskjema for deltakere i selskaper


Bokmål:
PDF ikon
SLF-058Ingen frist

Hjelpeskjema for økologisk areal


Bokmål:
PDF ikon
SLF-059Ingen frist

Dyr på beite


Bokmål:
PDF ikon
SLF-060Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-108Ingen frist

Søknad om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk


Bokmål:
Dokument ikonPDF ikon
Nynorsk:
Dokument ikonPDF ikonSLF-110Ingen frist

Søknad om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk - Kombinert reise


Bokmål:
Dokument ikonPDF ikon
Nynorsk:
Dokument ikonPDF ikonSLF-111Ingen frist