Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Grønnsaklager per 15. april 2019. Konvensjonell og økologisk vare

Publisert dato: 29.05.19
 2019

Noteringspris fjørfe uke 20 2019

Publisert dato: 28.05.19
 2019

Naturskadeerstatning 2012 fordelt fylkesvis

Publisert dato: 22.10.13
PDF ikon2012

De 20 kommunene som har omdisponert mest dyrka mark 2005-2010

Publisert dato: 03.10.11
PDF ikon2011

Omdisponert areal for alle kommuner 2005-2010

Publisert dato: 03.10.11
PDF ikon2011

Kart over omdisponering av dyrka mark i kommunene 2005-2010

Publisert dato: 03.10.11
Bilde ikon2011

Eggleveranser (kg) til listeførte eggpakkerier pr. måned

Publisert dato: 30.08.11
 2011

Antall husdyr 1999 - 2011

Publisert dato: 01.06.11
 2011

Søknader om produksjonstilskudd i jordbruket

Publisert dato: 26.05.11
 2011

Import innenfor kvotene for kraftfôrråvarer og oljefrø per 15. mai 2011

Publisert dato: 25.05.11
PDF ikon2011

Import innenfor kvoten for matkorn per 15. mai 2011

Publisert dato: 25.05.11
PDF ikon2011

R 503 KU - Leie av kvote 2011, kommuneoversikt

Publisert dato: 24.05.11
PDF ikon2011

R 503 GEIT - Leie av kvote 2011, kommuneoversikt

Publisert dato: 24.05.11
PDF ikon2011

R 502 KU - Leie av kvote 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 24.05.11
PDF ikon2011

R 502 GEIT - Leie av kvote 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 24.05.11
PDF ikon2011

R 204 GEIT - Kvoter 2011, strukturfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

R 204 KU - Kvoter 2011, strukturfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

R 203 KU - Kvoter 2011, kommuneoversikt

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

R 203 GEIT - Kvoter 2011, kommuneoversikt

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

R 202 KU - Kvoter 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

R 202 GEIT - Kvoter 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

KU - Samdrifter 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

GEIT - Samdrifter 2011, fylkesfordeling

Publisert dato: 23.05.11
PDF ikon2011

Jordleiepriser 2011

Publisert dato: 02.05.11
 2011

Import innenfor kvoten for kraftfôrråvarer per 1. april 2011

Publisert dato: 29.04.11
PDF ikon2011