Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond kan brukes til å utbedre flomskade på skogsbilveier

Skader på skogsbilveier som skyldes ras og flom kan ofte erstattes fra Naturskadefondet. Egenandelen av totalkostnad som skogeier sitter igjen med etter at erstatningsbeløpet er trukket fra, kan dekkes med skogfond.

Skogsbilvei (Copyright: Colourbox)

Reparasjon av skogsbilvei som er skadet etter flom, ras eller annen uventa hendelse kan dekkes av skogfond med skattefordel. Det stilles ikke krav om forhåndsgodkjenning fra kommunen i slike tilfeller. Men på samme måte som ved ordinært vedlikehold så kan reparasjon etter skade på traktorveier ikke dekkes med skogfond.

Når skogeier også søker om erstatning fra Naturskadeordningen, er det ikke anledning til å utbetale skogfondsmidler før erstatningen er endelig utbetalt. Men det er anledning til å be om forskudd på erstatningen. 

 

Tømmerkaier_2017_kun_2017

Kontaktperson

Mer om temaet

Ordforklaringer