Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Innsigelsessaker

SLF fikk i februar 2006 myndighet til å fremme innsigelse til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  Denne ordningen forsvant samtidig med at ordningen med fylkeslandbruksstyrer ble avviklet fra 01.01.2010. Innsigelsesmyndigheten gjaldt i saker der fylkesmannen foreslo bruk av innsigelse med begrunnelse i vern av jordressurser, men hvor fylkeslandbruksstyret ikke fulgte opp fylkesmannens innstilling. Nedenfor vises en kronologisk oversikt over samtlige 63 saker som SLF har hatt til behandling etter denne ordningen. SLF har fremmet innsigelse i 46 av sakene.  Samlet omfatter disse innsigelsene ca. 5 200 dekar, av dette ca. 4 500 dekar matjord egnet for kornproduksjon. Pr. i dag er ikke alle disse sakene endelig avgjort. Den enkelte kommune vil kunne svare på hva som er status i den enkelte sak.

lenke

Kommunedelplan Mebonden - Tømra. SLF fremmer innsigelse (22.12.2009)

Kommunedelplan Amfenes, Søgne kommune. SLF fremmer innsigelse
(22.12.2009)

Kommuneplanens arealdel 2009-2020 for Skiptvet kommune. SLF fremmer innsigelse
(20.11.2009)

Forslag til vesentlig endring av reguleringsplan for Kuventræ I gnr 54 bnr. 42 i Os kommune Innsigelse (09.10.2009)

Ny arealdel til kommuneplanen for Os Innsigelse
(09.10.2009)

Reguleringsplan for gnr 27 bnr 760 Lønnelund, Frugarden i Stord kommune. SLF fremmer innsigelse
(08.10.2009)

Reguleringsplan Senegre på Lista, Farsund kommune. SLF fremmer innsigelse
(01.09.2009)

Reguleringsplan med reguleringsforskrifter for Kuventræ I i Os kommune, gnr 54 bnr 11 og 26. SLF fremmer innsigelse
(08.06.2009)

Forslag til kommuneplan - Gran kommune. SLF fremmer innsigelse
(20.05.2009)

Reguleringsplan for hytter - Helle i Flekkefjord. SLF fremmer ikke innsigelse
(30.04.2009)

Reguleringsplan Rom Østre gnr 155 bnr 4, Lyngdal kommune. SLF fremmer ikke innsigelse
(26.02.2009)

Offentleg ettersyn kommuneplan for Fjaler 2009-2019. SLF fremmer ikke innsigelse
(20.02.2009)

Reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr. 14 bnr. 1 i Etne kommune - Innsigelse
(09.03.2009)

Sarpsborg Kommuneplan. Innsigelse til utbyggingsarealer på Alvim og Hafslundjordet
(16.01.2009)

Fredrikstad kommuneplan. Innsigelse til utbyggingsarealer på Årum og Ørebekk
(16.01.2009

Reguleringsplan for Nittedal Torvindustri AS i Åsnes kommune, Hedmark. SLF fremmer innsigelse
(28.11.2008)

Kommunedelplan Sveio sentrum, Hordaland. Motsegn til boligområde på dyrka mark
(20.10.2008)

Reguleringsplan for Fjæremsaunet i Klæbu kommune. Innsigelse til reguleringsplan
(17.09.2008)

Os kommuneplan, Hordaland. SLF fremmer ikke innsigelse
(11.07.2008)

Kommunedelplan Mebonden-Tømra i Selbu, Sør-Trøndelag. SLF fremmer ikke innsigelse
(07.07.2008)

Kommuneplan Tjøme i Vestfold. SLF fremmer ikke innsigelse
(04.07.2008)

Kommunedelplan Hillestad i Holmestrand, Vestfold. Innsigelse til sentrumsområde
(03.07.2008)

Os kommuneplan, Hedmark. Innsigelse til to boligområder
(12.06.2008)

Reguleringsplan for Røysumtunet, Gran i Oppland. SLF fremmet ikke innsigelse
(19.05.2008)

Østre Toten kommuneplan, Oppland. Innsigelse til næringsområde på Kapphøgda
(16.05.2008)

Luster kommuneplan, Sogn og Fjordane. Innsigelse til boligområde Beheim 2
(30.04.2008)

Reguleringsplan for boliger for del av Kaland gård, Bergen i Hordaland. SLF fremmer ikke innsigelse
(03.04.2008)

Reguleringsplan golf Lerbergi Nannestad, Akershus. Innsigelse fra Statens landbruksforvaltning
(25.03.2008)

Sirdal kommuneplan, Vest-Agder. Innsigelse til næringsområde på Tonstad
(26.02.2008)

Reguleringsplan for industriområde Hansvågen i Kvam, Hordaland. Innsigelse til vegalternativ A
(15.02.2008)

Kommunedelplan for Vågåmo, Oppland. Innsigelse til område for næring/bolig (25.01.2008)

Forslag til reguleringsplan for Matre i Hordaland. SLF fremmer innsigelse (04.12.2007)

Reguleringsplan for Lundsvika i Dimmelsvik, Kvinnherad i Hordaland. Innsigelse til planforslaget
(25.10.2007)

Hå kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til arealer for bolig og næring
(25.09.2007)

Larvik kommuneplan, Vestfold. Innsigelse til arealer for bolig og næring
(17.09.2007)

Skaun kommuneplan, Sør-Trøndelag. Innsigelse til arealer for bolig og næring
(06.09.2007)

Storfjord kommuneplan, Troms. SLF fremmet ikke innsigelse
(24.07.2007)

Trondheim kommuneplan, Sør-Trøndelag. Innsigelse til utbyggingsarealer for bolig og næring   
(26.06.2007)

Jevnaker kommuneplan, Oppland. Innsigelse til areal for campingplass på Nedre Vang gård
(26.06.2007)

Finnøy kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til næringsområde ved Ladstein
(15.06.2007)

Eigersund kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til område for luftsport på Ege
(11.06.2007)

Sandnes kommuneplan, Rogaland. SLF fremmet ikke innsigelse
(14.05.2007)

Reguleringsplan for golfbane på Randgård i Lillehammer kommune, Oppland. Innsigelse til planforslaget
(24.04.2007)

Askøy kommuneplan, Hordaland. Innsigelse til næringsareal
(30.03.2007)

Orkdal kommuneplan, Sør-Trøndelag. Innsigelse til boligområdene Ljåmo, Uddemæle og Trekanten
(23.02.2007)

Kommunedelplan Gran sentrum, Oppland. SLF fremmet ikke innsigelse
(08.02.2007)

Karmøy kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til boligområder i Bø og "Legene"sør for Kopervik
(21.11.2006)

Reguleringsplan Solasplitten RV 510 i Sola kommune, Rogaland. Innsigelse til planforslaget
(17.11.2006)

Sola kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til offentlig areal og vei på Tjelta samt til næringsareal på Somaleiren nord
(17.11.2006)

Time kommuneplan, Rogaland. Innsigelse til utvidelse av golfanlegg på Grødem
(13.10.2006)

Nedre Eiker kommuneplan, Buskerud. Innsigelse til 4 boligområder
(05.10.2006)

Andebu kommuneplan, Vestfold. Ikke innsigelse fra SLF
(03.10.2006)

Reguleringsplan Gjermundsbekken og kommunedelplan Ljosland i Åseral kommune, Vest-Agder. Ikke innsigelse fra SLF
(25.09.2006)

Kommunedelplan for Manger i Radøy kommune, Hordaland. Ikke innsigelse fra SLF
(25.09.2006)

Reguleringsplan for Galanten i Tysnes kommune, Hordaland. Innsigelse
(23.06.2006)

Oppdal kommuneplan, Sør-Trøndelag. Innsigelse til arealdelen
(23.06.2006)

Øvre Eiker kommuneplan, Buskerud. Innsigelse til offentlig formål på Kantum
(12.05.2006)

Våler kommuneplan, Hedmark. Innsigelse til boligområde
(25.05.2006)

Vefsn kommuneplan, Nordland. Innsigelse til næringsområde
(04.05.2006)