Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plan og miljøregistrering

Miljøregistreringer i skog

Grønn skog

For å kunne avvirke og omsette tømmer er det et krav at miljøregistrering i skog (MiS) er gjennomført. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer med miljøer som er særlig viktige å ta vare på (nøkkelbiotoper), og et utvalg av disse områdene samt deres buffersone skal forvaltes spesielt. Ved utgangen av 2013 utgjorde arealer som forvaltes som nøkkelbiotoper til sammen 713 800 dekar.

Registreringsopplegget er basert på  et stort forskningsprosjekt, som ble startet opp i 1997. Kartleggingsinstruksen er basert på resultater fra forskningsprosjektet og ble tatt i bruk fra 2001.