Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

SkogportalenXX

Skogportalen

Skogportalen i Kilden (NIBIO) er et nytt og viktig verktøy for skogbruket, der relevant miljø- informasjon er tilpasset behovene til både næring og offentlig forvaltning.

Skogportalen sammenstiller og presenterer stedfestet informasjon som lover,  forskrifter og skogsertifisering krever ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak der det må tas hensyn til miljøverdier. Dette gjelder for eksempel ved hogst og bygging  av skogsbilveger. Dette gjør at alle får tilgang på samme informasjon, og dermed har et felles grunnlag for vurderinger og beslutninger.

Skogportalen driftes og videreutvikles av NIBIO etter oppdrag fra Landbruksdirektoratet.  

Skogportalen er utviklet i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet,Landbruksdirektoratet og PEFC Norge. Artsdatabanken og Miljødirektoratet har bidratt  med tilrettelegging og leveranse av data fra sine databaser.

  • Noe mer innhold må det være

Kontakt