Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bærekraftig hogst

Hogstmaskin 2

Ved hogst realiserer vi verdiene vi har bygd opp gjennom foryngelse og skjøtsel av skogen. En sentral vurdering ved hogst er valg av hogstform. Her er det mange faktorer som bør vurderes, som bonitet, vegetasjon, økonomi, foryngelsesmetode og hvordan biologisk mangfold, landskap og klima påvirkes. Under finner du råd om hvordan du kan hogge på en bærekraftig måte i din skog og hvilke regler som gjelder ved hogst.

*