Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tynning av skog

Skogbruk (Copyright: Per Guldbrand Solli)

Tynning er et tiltak for å bedre vekst og kvalitet på de trærne som vil gi høyest avkastning ved hogst. Ved tynning har man også den første muligheten til å få inntekter fra skogen. Tynningen påvirker mange av trærnes egenskaper som produksjon, stabilitet og kvalitet. Under finner du råd om hvor, når og hvordan du bør tynne din skog samt hvilke hensyn man må ta ved tynning.

*