Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk for et bærekraftig skogbruk

Skogbruksloven med forskrift om bærekraftig skogbruk, regulerer miljøhensyn og bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogbrukets egne sertifiseringsordninger er tett knyttet opp i mot forskriften.

I 2009 kom naturmangfoldloven , dette er et sektorovergripende lovverk som også gir føringer for det udøvende skogbruk og forvaltning av virkemidler i skogbruket. I fanene under finner du mer informasjon om regelverk og sertifisering.

'