Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vernskog

Skog defineres som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling.

Det er Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for kartlegging av vernskoggrensene.

Verskoggrensene er samlet inn og er tilgjengelig i kartløsningen Kilden for de områdene hvor data er sendt inn digitalt av Fylkesmannens landbruksavdelingen. Se lenke til Kilden i høyre marg.

*