Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stor aktivitet i energiflisordningen – ny frist i november

Skognæringens aktiviteter med uttak av skogsflis har tatt seg kraftig opp etter sommeren og årets ramme på 29 mill kr er i ferd med å bli brukt opp. Tilskudd til drifter nå på slutten av året blir derfor utbetalt først i januar 2012 . Energiflisordningen videreføres i 2012 med samme ramme som i 2011, og noe av neste års ramme kan brukes på innkomne søknader frem til nyttår.

Per Magne Bryhn (Copyright: opphavsr)

Viktige informasjon om du vil søke tilskudd i 2011
Alle søknader om energiflistilskudd som blir registrert i kommunen til og med fredag 18.11.2011, kan regne med å få tilskudd etter gjeldende satser for 2011.

Søknader som blir registrert i kommunen i perioden 19.11.2011 til 31.12.2011 vil også få tilskudd, men etter satser som fastsettes i januar 2012. Godkjente søknader innenfor fristene vil utbetales i løpet av januar, da regner vi også med å fastsette satsene for 2012. 

Godt mottatt i skognæringen
Ordningen har som hovedformål å bidra til økt fornybar energiproduksjon, og har fått god mottagelse i skognæringen. Det forventes at energiflisordningen vil utløse over en halv million løskubikkmeter skogsflis i 2011.  Flisordningen bidrar positivt også på flere måter, med økt tilvekst og kvalitet på skogen i fremtiden, og som tiltak mot gjengroing.

SLF vil komme ut med ny informasjon så tidlig som mulig på nyåret om tilgjengelige budsjettmidler for 2012, for å skape forutsigbarhet til alle som ønsker å ta ut skogsråstoff til energiformål.

 

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet

Regelverk

Frister