Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogbruk i Landbruksdirektoratet

Foregangsfylke - epler i tre

Statens landbruksforvaltning er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for Regjeringens skogpolitikk og Statens landbruksforvaltning har som hovedoppgave å iverksette den.

Kontakt

Siste nyheter