Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjemaer

 • SLF-588Skjema for eplekvote

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-900Melding om foryngelseshogst i Marka - Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-902Søknad om bygging av landbruksveg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-903Søknad om tilskudd til vegbygging

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-904Regnskapssammendrag for skogsveianlegg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-905Anvisningsskjema kommunale rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-906Anvisningsskjema fylkesvise rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-909Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-910Grøfting og gjødsling

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-911Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-912Resultatkontroll foryngelsesfelt

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-913Bygging av skogsveger - Resultatkontroll

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-914Resultatkontroll - Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-915Rentemidler av skogfond - Budsjett

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-916Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-917Søknad om tilskudd til tynning

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-918Rapportering av skogfond for småsalg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-920Søknad om tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-Kontrollskjema for håndhevelse av foryngelsesbestemmelsene

  Bokmål:
  Dokument ikon
 • SLF-Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt

  Bokmål:
  Dokument ikon