Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogbruksplanlegging

Formålet med tilskuddet er å stimulere til skogbruksplanlegging som fremmer en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skog- og utmarksressursene. Tilskuddet skal også bidra til opprettholdelse og videreutvikling av skogbrukets miljøkvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.