Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Nytt rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv M-3/2004.

Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Vedlegg 1: Metoder og funksjoner

Vedlegg 2: Miljøregisteringer

Vedlegg 3: Tilbudsinnbydelse

Vedlegg 4: Kravspesifikasjoner

Vedlegg 5: Avtale

Vedlegg 6: Dataleveranse