Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingsfondet for skogbruket

Statens landbruksforvaltning (SLF) er sektretariat for Utviklingsfondet for skogbruket.

Utviklingsfondet for skogbruket har som formål å fremme forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål.

 • Søkerinformasjon og frister

  Alle skisser og søknader skal sendes til Statens landbruksforvaltning (SLF). Normalt bevilger Utviklingsfondet nye posjekter for 3,5-4,0 mill kr i året.

  Aktuelle målgrupper er organisasjoner eller bedrifter innen skogsektoren. Næringen selv må være aktiv deltaker. FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke, men da er det en forutsetning at de allierer i samarbeidsprosjekter med næringen.

  Søknadene behandles i to trinn, først som skisse og senere som fullstendig søknad.

  Vi ber om at prosjektbeskrivelsene inneholder følgende punkter:

  •          Hvem er søker
  •          Hva skal gjøres: Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av
             oppgavene/tiltakene
  •          Hvorfor skal det gjøres. Hva kan man oppnå
  •          Hva er gjort tidligere på området. Forholdet til eksisterende kunnskap
  •          Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor de er valgt
  •          Andre samarbeidsparter
  •          Risikoelementer i prosjektet. Hva er kritiske faktorer i prosjektet
  •          Framdriftsplan med sluttdato
  •          Budsjett/kostnadsplan. Hva koster de ulike delene i prosjektet
  •          Finansieringsplan. Hvem skal betale. Egeninnsats og penger
  •          Plan for resultatformidling

  Det er tilstrekkelig med et omfang på ca to A4 sider for skissen.

  Frister 2014:

  24.september                         Frist for innsending av skisser
  16. oktober

  Styremøte der det avgjøres hvilke skisser som går videre til fulle søknader

  14. november Frist for å levere full søknad til SLF, for dem som går videre etter skissebehandlingen


   

   

  I 2014 vil søkerne  ikke  bli invitert til å presentere skissene på styremøte.

  Endelig behandling:

  Avgjørelsen på hvilke prosjekt som blir innvilget i 2014 skjer på styremøte torsdag 4. desember.

  Resultatene presenteres kort tid etter styremøte, og vedtakene sendes ut i løpet av desember.

 • Prosjektoversikt

  Oversikt over innvilgede prosjekt:  

  Prosjektliste 2011

  Prosjektliste 2012

  Prosjektliste 2013

  Oversikt over alle innvilgede prosjekt fra 2000-2013:

  Alle prosjekt

 • Styre og møteprotokoller

  Møteprotokoller:

  Styremøte 1 2011 - protokoll

  Styremøte 2 2011 - protokoll

  Styremøte 1 2012 - protokoll

  Styremøte 2 2012 - protokoll

  Styremøte 3 2012 - protokoll

  Styremøte 1 2013 - protokoll

  Styremøte 2 2013 - protokoll

  Styremøte 3 2013 - protokoll

  Styret for Utviklingsfondet for skogbruket er utnevnt for perioden 2011 – 2014. 

  Leder:

  Sjur Haanshus, Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
  (vara: Eva Skagestad, Skogkurs) 

  Styremedlemmer:

  Merete Larsmon, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  (vara: Beate Løken, Landbruks- og matdepartementet)

  Oppnevning etter forslag fra Skogbrukets Landsforening:
  Berit Sanness, Mjøsen Skog BA
  (vara: Gaute Lenvik, Skogbrukets Landsforening)

  Oppnevning etter forslag fra Norges Skogeierforbund:
  Mikael Løken, Østre Grundset, Elverum
  (vara: Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund)

  Oppnevning etter forslag fra NORSKOG:
  Erling Bergsaker, NORSKOG
  (vara: Arne Rørå, NORSKOG)