Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Driftsenhet

 • Klage på vedtak i skjønnsspørsmål i Vest-Agder

  Dato: 16.12.2014

  Landbruksdirektoratet har behandlet en klage på Fylkesmannens vedtak om skjønnsspørsmålet vedrørende en driftsenhet. Klagen er tatt til følge.

  Saken handler om tre eiendommer i Vest-Agder på totalt 1006 da, hvorav 935 daa er produktiv skog. Eieren søkte om fradeling av den minste enheten, på totalt 20 daa, som han overtok ved arv i 2003. Dette er en parsell som er bebygget med hytte, garasje og vedskjul. Eiendommen har vært benyttet til fritidsformål siden 1919. Søkerens øvrige matrikkelenheter/eiendommer har aldri vært drevet sammen med den enheten som ønskes fradelt.

  Kommunen er førsteinstans i saker om fradeling, men denne saken ble sendt til Fylkesmannen for avklaring av skjønnsspørsmålet om de tre eiendommene var å anse som én driftsenhet.

  Fylkesmannen kom til at eiendommene utgjorde en enhet, og la i sitt vedtak til grunn at det eneste bolighuset på de tre eiendommene ligger på den minste enheten som er søkt fradelt. Eiendommene danner en naturlig driftsmessig enhet og det ligger til rette for å drive de sammen. Dette er vurdert i lys av at enheten som ønskes fradelt er kommet på eierens hånd som følge av en tilfeldighet (testamentert arv).

  Landbruksdirektoratet legger i sitt vedtak vekt på at selv om eiendommene har vært på eierens hånd i over 10 år, er de ikke drevet sammen i hans eiertid. En samdrift som ligger 60-100 år tilbake i tid, kan ikke tillegges stor vekt. Ettersom den enheten som ønskes fradelt er mottatt gjennom testamentert arv er det en tilfeldighet at eiendommene er på samme hånd. Det kan derfor ikke vektlegges at enhetene er egnet til å drive sammen. Det kan heller ikke vektlegges at kommunen i to tidligere saker har behandlet eiendommene som en driftsenhet. Landbruksdirektoratet tar søkerens klage til følge.