Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rognebærmøll i epler

Epler.

Rognebærmøll kan angripe epler og forårsake store avlingsskader i epleproduksjonen. En ny, midlertidig tilskuddsordning skal gi økonomisk sikkerhet til epleprodusenter inntil det er tilgjengelig metoder eller midler som kan gi en tilfredsstillende beskyttelse mot slike angrep.

 • Tilskudd til kvalitetstap i epler grunnet rognebærmøll

  Problemet med rognebærmøll
  Rognebærmøll larver foretrekker å leve i rognebær men vil også angripe epler når det ikke er nok rognebær tilgjengelig. Larvene lager hull i skallet og lysebrune ganger i kjøttet som skader kvaliteten på eplet. Dette gjør at skadede epler må selges til industri (pressing av juice) i stedet for som spisepler (konsum) og dette medfører et økonomisk tap for produsenten.

  Fram til 2006 ble rognebærmøll bekjempet med preparatet Gusathion. På grunn av uheldige effekter på helse og klima ble middelet fjernet fra markedet. I 2007 fikk mange epledyrkere store avlingsskader forårsaket rognebærmøll siden det ikke lenger finnes en effektiv metode for å forebygge eller bekjempe rognebærmøllangrep i eple.

  Ny tilskuddsordning
  Det er bevilget midler over jordbruksavtalen for en ny tilskuddsordning som gir kompensasjon etter kvalitetstap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll – se den nye forskriften her.

  Tilskuddsberegning
  Tapt avlingsverdi beregnes ved å trekke oppnådd pris i kr pr kg, for avlingen som ikke kan omsettes direkte til konsum, fra fastsatt pris i kr pr kg eple i regionen der foretakssenteret er lokalisert.

  Tilskudd blir basert på standardiserte satser fordelt på:

  Sats (kr pr kg rognebærmøllskadede epler)

  Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark,

  kr 3,30 per kg

  Resten av landet

  kr 4,50 per kg


  Søknad
  Søknad kan fylles ut elektronisk via Altinn eller på skjema (fås på www.slf.dep.no eller hos Kommunen).

  Søker skal oppgi hvor stor andel av epleavlingen som er skadd av rognebærmøll, andel med annen skade og andelen som holder kvalitet for å bli omsatt direkte til konsum.

  Kommunen utfører stedlig kontroll for å se om disse opplysningene stemmer.

  Søknadsfrist
  31. oktober. Dokumentasjon kan ettersendes.

  Lenker:

  Rognebærmøllvarsling: Varsling innen planteskadegjørere (VIPS)

  Mark i Eplene - nytt fra Bioforsk:

  Nationen: Slår alarm rognebærmøll 

Kontakt

Elektroniske tjenester

Frister

  Siste nyheter

  Lenker