Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rognebærmøll i epler - nå kan kvalitetstap kompenseres

Epleprodusenter står uten et effektivt middel mot rognebærmøll, et skadedyr som kan forårsake store kvalitetsskader i epler. En ny, midlertidig tilskuddsordning skal gi økonomisk støtte til epleprodusenter inntil det er tilgjengelig metoder og midler som kan beskytte mot rognebærmøllangrep. Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter ordningen.

 

Epler som blir skadet av angrep fra rognebærmøll må selges til pressing av juice eller saft i stedet for som spisepler (konsum). Dette fører til at epleprodusenter får lavere pris for avlingen og dersom en stor andel av avlingen må selges til presspris medfører dette store økonomiske tap.

Partene i jordbruksoppgjøret ble i 2009 enige om at slike tap inntil videre skal kompenseres gjennom en ny tilskuddsordning. Fra 2010 forvalter SLF tilskudd for tap i epleproduksjonen forårsaket av rognebærmøll.

Se den nye forskriften her.

 

Tilskudd blir basert på standardiserte satser fordelt på: Sats (kr pr kg rognebærmøllskadede epler)
Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark,  kr 3,30 per kg
Resten av landet  kr 4,50 per kg
  • Foretaket skal melde om hvor stor andel av epleavlingen som er skadet av rognebærmøll.
  • Søknadsfrist er 31. oktober.
  • Søknad kan fylles ut elektronisk via  Altinn  eller på skjema (fås på http://www.slf.dep.no/ eller hos Kommunen).
  • Kommunen utfører stedlig kontroll for å se om opplysningene stemmer, anslår skadeandel forårsaket av rognebærmøll og gir uttalelse til søknaden
  • Fylkesmannen fatter vedtak om tilskudd

Les mer om ordningen Tilskudd til kvalitetstap forårsaket Rognebærmøll i epler her.

Klimabetingede skader i frukt kan erstattes via en annen ordning:  Erstatning ved avlingssvikt.

 

Kontakt for mer informasjon:
Seksjonssjef Gunn Eide, telefon direkte; 24 13 10 50