Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om klimabetingede skader

Korn og jordbær

Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Det er fire ordninger som omfattes av forskriften.

 • erstatning ved avlingssvikt
 • erstatning etter vinterskader på eng
 • erstatning ved svikt i honningproduksjon
 • erstatning ved tap av bifolk
 • Søknad om erstatning etter klimabetingede skader

  Mer informasjon
  For å være erstatningsberettiget må foretaket ikke kunnet forsikre seg mot tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning.

  Erstatningsordningene i plante- og honningproduksjon finansieres over jordbruksavtalen.

  Søknader attesteres av kommunen og saksbehandlig foretas hos Fylkesmannen. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Det er nå mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under linken til skjema til venstre. 

  Statistikk
  Statens landbruksforvaltning (SLF) utarbeider statistikk av erstatningsutbetalingene. NILFs årlige melding om vær, vekstforhold og avlinger i landets ulike landsdeler kan gi nyttig bakgrunn for forståelsen av statistikken. Se link til statistikk til venstre over.