Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Svikt i honningproduksjonen

Bikuber i skogen

Foretak som driver med honningproduksjon kan søke erstatning for svikt i honningproduksjonen grunnet klimabetingede tap.

Årsaken til svikten må være klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

 • Svikt i honningproduksjonen

  For at erstatning skal kunne gis, må produksjonen være redusert som en følge av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot. Slike forhold er redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Normale variasjoner i honningproduksjon omfattes ikke.

  Foretaket må være registrert som merverdiavgiftspliktige eller ha hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste 12 månedene før tapet oppstod.

  Erstatningsutmålingen baseres på dokumentert produksjon og pris. Søker må selv dekke en egenandel på 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen.

  Søknad sendes til kommunens landbruksforvaltning innen 31.oktober i skadeåret.

  Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

  Søknad om erstatning

  • Gi melding så snart som mulig til din kommunale landbruksforvaltning dersom du mistenker at det vil oppstå svikt i honningproduksjonen.   
  • Søknadsskjema for de ulike vekstgruppene finner du under menyvalget Skjema til venstre på denne siden.
  • Elektronisk søknad kan sendes inn via Altinn (se elektroniske tjenester til høyre).