Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

2009; totalt sett et år med lave erstatningsutbetalinger i landbruket

I 2009 ble det utbetalt i overkant av 51 mill kroner i erstatning. Til sammenligning ble det for 2008 utbetalt oppunder 90 mill kroner, særlig forårsaket av flom på Østlandet i 2007. De lave erstatningsutbetalingene i 2009 skyldes i hovedsak gode vekstforhold med lite klimabetinget avlingssvikt, den årsaken som normalt gir størst utslag i statistikken.

 

Samtidig var 2009 et av de store årene når det gjelder erstatning for sanering av farlige plantesykdommer. De andre erstatningsordningene ga ikke særlige utslag på statistikken i 2009.

Erstatningsutbetalinger fordelt på fylker med årsak 

ALLE-ORDNINGER-UTBET-2009

 Fylkesvise variasjoner er normalt
Det er stor variasjon mellom fylkene når det gjelder erstatningsomfang og ulike årsaker. De tre fylkene med høyest utbetaling i 2009 var Rogaland med 11,6 mill kroner, Oppland med 8,7 mill kroner og Østfold med 6,8 mill kroner. I Rogaland skyldtes erstatningsutbetalingene særlig plantesykdommen pærebrann og pålagt nedslakting på grunn av husdyrsykdommer. Oppland og Østfold hadde også mye plantesykdommer i 2009. Oppland har i flere år hatt utbetalinger knyttet til radioaktivitet og nedforing av sauer som har vært på utmarksbeite.

Til sammenligning har Møre og Romsdal de siste årene toppet statistikken for erstatning etter tap av sau på beite. Aust-Agder hadde stor svikt i honningproduksjonen i 2009. Disse sakene gir imidlertid ikke stort utslag på landsoversikten som viser alle utbetalinger.

Les hele statistikken