Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forsknings- og utviklingstiltak innen naturskade

Forskings- og utviklingsmiljøer med kompetanse innen naturulykker eller naturskade kan søke om tilskudd til gjennomføring av mindre prosjekter som medvirker til å redusere skadevirkningene av framtidige naturulykker, eller å øke effekten av de ressurser som nyttes på naturskadeområdet..

  • Mer om FoU

    I de senere årene er det blant annet gitt tilskudd til FoU-prosjekter som gjelder kartlegging og utredning av ulike former for ras/skred.

    Les mer