Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Organisering

Statens landbruksforvaltning er sekretariat for Styret og Ankenemnda for Statens naturskadefond. SLF mottar søknader om erstatning og klager på vedtak, forbereder sakene for styret og ankenemnda, og følger opp vedtakene og betaler ut erstatning.

 • Styret for Statens naturskadefond

  Styret for Statens naturskadefond behandler erstatningssaker som er forberedt av sekretariatet (SLF). Styret har seks ordinære møter i året.

  Styret for Statens naturskadefond er et forvaltningsorgan direkte under Landbruks- og matdepartementet. Styret har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret blir nedsatt av Landbruks- og matdepartementet for fem år. Det sittende styret er valgt for perioden 01.01.2011 - 31.12.2015.
  Medlemmene i styret for Statens naturskadeerstatning

 • Ankenemnda for Statens naturskadefond

  Ankenemnda for Statens naturskadefond behandler klager på vedtak fattet i styret for Statens naturskadefond. Ankenemnda behandler også klager på vedtak tatt av forsikringsselskap der det er tvil om det er oppstått naturskade, eller det er tvil om vilkårene for erstatningsreduksjon.

  Ankenemnda for Statens naturskadefond har fem medlemmer med personlige varamenn. Nemnda blir valgt av Landbruks- og matdepartementet for fem år. Den sittende ankenemnda er valgt for perioden 01.01.2011 - 31.12.2015.

  Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for ankenemnda.

  Her er oversikt over representantene i ankenemnda