Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om erstatning

naturskade1

Er du utsatt for naturskade kan du kreve erstatning gjennom forsikringen eller gjennom den statlige erstatningsordningen. Meld ifra om skaden til lensmann, politistasjon eller namsfogd i ditt distrikt.

  • Skader som gir rett til erstatning

    Skader som direkte skyldes naturulykker gir rett til erstatning. Skadeårsak kan være storm, stormflo, flom, skred eller jordskjelv.

  • Frist for å melde naturskade

    Melding må sendes senest 3 måneder etter skadetidspunktet. Det kan i særlige tilfeller gis oppreisning for oversittelse av meldefristen. Kan du dokumentere at skaden er meldt til forsikringsselskapet eller til en statlig eller kommunal etat innen tre måneders fristen, ansees skaden som meldt i rett tid.