Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Beiterestriksjoner pga rovvilt

Spelsau på innmarksbeite

Statens landbruksforvalting har ansvaret for forvaltning av forskrift om kompensasjon ved beiterestriksjoner i utmark på grunn av rovvilt.

 • Kompensasjon for økte utgifter til fôring

  Formålet med forskriften  er å gi kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.  Ordningen skal bidra til å dekke økte utgifter på grunn av fôring på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikkert beite

  • Mattilsynet gir pålegg om beiterestriksjoner.
  • Søknad om kompensasjon sendes Fylkesmannen i søkers bostedsfylke innen 31.oktober.
  • Fylkesmannen avgjør søknad om kompensasjon.
  • Statens landbruksforvalting er klageinstans.

   

  Beregning av kompensasjon

  For fôring av dyr på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikkert beite er satsen kr 5,- per dyr per dag for småfe og kr 14,- per dyr per dag for storfe. 

   Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Antall dyr som skal slippes på eller er sanket fra det restriksjonsbelagte utmarksbeitet. 
  • Varighet på restriksjonsperioden
   • Kompensasjon beregnes fra første dag for den perioden Mattilsynet har fastsatt begrensninger i bruk av utmarksbeitet på grunn av rovvilt. Begrensningens varighet må samlet være mer enn en uke i løpet av beitesesongen for at kompensasjonen skal kunne tilkjennes.
  • Kopi av vedtak fra Mattilsynet og nødvendig dokumentasjon må legges ved søknaden.