Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frivillig nedslakting - skrapesyke/mædi

Spelsau klør hodet

Foretak som frivillig slakter ned sauebesetning som ledd i bekjempelse av skrapesyke kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen.

  • Søknad om erstatning etter frivillig nedslakting

    Ordningen gjelder foretak som er pålagt restriksjoner mot sending av sauebesetning på fellesbeite pga skrapesyke eller frivillig nedslakting pga. sykdommen mædi i medhold av forskrift om bekjempelse av dyresykdommer.

    Det stilles krav om at hele besetningen slaktes ned under ett, og at fjøs, innredning og utstyr desinfiseres etter henvisning fra Mattilsynet. Det kan gis en viss erstatning for kostnader til utskifting av innredning, utbedring av areal rundt gjødselport og inngangsparti dersom Mattilsynet finner slike tiltak nødvendig.

    Søknad om erstatning, vedlagt nødvendig dokumentasjon, kan fremmes elektronisk via Altinn eller skrives på papir skjema og sendes fylkesmannen.

    Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjonen.