Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om offentlige pålegg

Bie på blomst

Hvis du får et pålegg fra Mattilsynet, og må gjennomføre tiltak for å f.eks. redusere smitte, kan du ha rett til erstatning. Dette gjelder for både plante- og husdyrproduksjon.

Formålet med ordningene er å bidra til bekjempelsen av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

 • Erstatningsordningene etter pålegg og restriksjoner

  Følgende ordninger finnes for å erstatte tap etter offentlig pålegg og restriksjoner i landbruket:

  Forskrift

  Ordning

  Offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

  - pålagt nedslakting som følge av husdyrsykdom

  - tap i en pålagt oppholdsperiode

  - radioaktivitet 

  - frivillig nedslakting av sauebesetninger

  - planteskadegjørere

  Kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt 

  - beiterestriksjoner (ikke søknadsskjema)

  Søkere oppfordres til å ta kontakt med fylkesmannen så raskt som mulig etter å ha mottatt et pålegg.

  Utdyping og forklaring til forskriften om offentlige pålegg er beskrevet i rundskriv under regelverk til venstre.

  Det er ett felles søknadsskjema slf 278 for alle ordningene, med unntak av radioaktivitet som har eget skjema (se navigasjon til venstre).

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Det er nå mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under linken til skjema til venstre. 

  Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner sendes til fylkesmannen.

  Statens landbruksforvaltning er klageinstans og forvalter regelverket for erstatningsordningene i landbruket.