Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Offentlig pålegg om nedslakting - husdyr

Ku

Mattilsynet kan pålegge en dyreeier å avlive husdyr, som ledd i å bekjempe smittsomme dyresykdommer. Dyreeieren kan ha rett til erstatning for de dyra som er pålagt avlivet, og for kostnader forbundet med avlivningen.

 • Søknad om erstatning

  Når Mattilsynet har gitt pålegg om nedslakting av dyr kan dyreieren også ha rett til erstatning for utlegg til andre pålagte saneringstiltak for å fjerne smilttestoffer.

  Eksempler på tiltak er:
  - rengjøring og desinfeksjon
  - eventuelt destruksjon av maskiner, husdyrinnredning og bygninger

  Erstatningen skal redusere tapet og dekker ikke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.  

  Elektronisk søknad: Send elektronisk søknad via Altinn.

  Skriftlig søknad om erstatning, vedlagt nødvendig dokumentasjon, skrives på eget skjema som du finner under skjema i menypunkt til venstre, og dette sendes fylkesmannen.

  For storfé, småfé, fjørfé og gris fastsettes erstatningen etter standardiserte satser som du finner i forskriften §§ 18-23. For andre dyr fastsettes erstatningen etter en vurdering i den enkelte sak. Det utbetales ikke erstatning for hund, katt og selskapsdyr.

  Gjeldende bestemmelser for dyrehold vil kunne få betydning for verdifastsettingen i erstatningssaker. Forskriftene finner du under regelverk i toppmenyen på denne siden. Der finner du også Rundskriv om priser på landbrukseiendommer ved konsesjon fra Landbruks- og matdepartementet, som vil være retningsgivende for verdifastsetting av bygninger.

  Erstatningsordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.