Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålagt oppholdsperiode

Lam i fjøs

Denne ordningen gjelder foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende sau på fellesbeite og som får en pålagt oppholdsperiode.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter

Lenker