Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Offentlig pålegg - planteskadegjørere

Dyrket areal.

Mattilsynet kan på bakgrunn av mistanke om eller funn av en farlig skadegjører utstede et offentlig pålegg om å gjennomføre tiltak som skal sikre at skadegjøreren fjernes og ny spredning unngås.

 • Erstatning for økonomiske utgifter etter offentlig pålegg

  Erstatning kan gis til den delen av et foretak som produserer egne produkter innenfor landbruk dersom virksomheten er registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov om merverdiavgift § 28 og kan levere årsoppgave som landbruksforetak etter samme lov § 31.

  Ordningen med erstatning etter offentlig pålegg som følge av planteskadegjørere skal redusere tapet for foretak som får store økonomiske utgifter etter et offentlig pålegg.  Det dekker ikke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.

  Det gis erstatning for:
  - planter og plantemateriale som pålegges destruert
  - maskiner og redskaper som pålegges destruert
  - nødvendig materiell 
  - arbeidskostnader som er omfattet av pålegget

  Søknaden må sendes til fylkesmannen innen 6 måneder etter at pålegg er gjennomført.  Søknaden kan fremmes elektronisk via Altinn eller på papirskjema (se over).

  Veiledning for beregning av flerårige vekster finner du under publikasjoner.

  Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter

Lenker