Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lave erstatningsutbetalinger etter plantesykdommer i 2010

2010 ble et år med lave erstatningsutbetalinger som følge av pålegg om sanering etter farlige planteskadegjørere. Det ble utbetalt i underkant av 7 mill kroner i erstatning i 2010 mot 27,7 mill. kroner i 2009. Den største enkeltsaken gjennom året gjelder sanering etter sykdommen Rød marg i jordbær.

JordbærSykdommen Rød marg i jordbær ble påvist i et foretak i Møre og Romsdal, og utgjorde nesten 40 prosent av utbetalingene med en erstatning på 2,8 mill kroner. Sykdommen Rød marg har blitt påvist i enkelte områder i Norge tidligere, og jordbærareal med påvist eller antatt smitte er underlagt strenge restriksjoner for å hindre videre spredning.

I potetproduksjonen har pålegg om sanering av hvit og gul potetcystenematode gitt erstatningsutbetalinger med i underkant av 1 mill. kroner i 2010, der nesten alle sakene var i Rogaland.

Erstatninger knyttet til veksthusproduksjon
Det ble utbetalt i underkant av 2,6 mill kroner i erstatning etter sanering av ulike sykdommer knyttet til veksthusproduksjonen i 2010. Dette var en nedgang fra over 8 mill kroner i 2009.

I Østfold og Akershus ble det utbetalt erstatning på til sammen 1,6 mill som følge av Tospovirus, et virus som kan gjøre stor skade i veksthuskulturer og som har flere vertplanter.

Utbetaling etter plantesykdommer 1999-2010

Se hele statistikken over utbetalinger

Les mer om erstatning etter offentlige pålegg for planteskadegjørere

Mer om temaet