Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

FoU Prosjekter - Naturskade

Styret for Statens naturskadefond kan årleg gi tilskot på inntil 2 millionar kroner til forskingsprosjekt, informasjonstiltak og andre aktivitetar som hjelper til å auke kunnskapen om naturfarar, eller hjelpe til å redusere skadeverknaden av framtidige naturulykker.

 • Søknad om tilskot til FoU-prosjekter

  Kven kan søkje om tilskot til FoU-prosjekter:
  Forskings- og utviklingsmiljø med kompetanse knytte til naturulukker og/eller naturskade kan søkje om tilskot til gjennomføring av prosjekt.

  I dei seinare åra er det blant anna gitt tilskot til FoU-prosjekter som gjeld kartlegging og utgreiing av ulike former for ras/skred.

  Søknader om tilskudd til FoU-prosjekt kan sendast saman med prosjektskildring til:
  Statens landbruksforvaltning
  Postboks 8140 Dep
  0033 Oslo

Kontakt

Siste nyheter