Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om FoU-midler

Statens landbruksforvaltning administrerer midler til forsknings- og utviklingstiltak innen landbruk og mat, klima, økologi, skog og naturskade.

 • Kort om de ulike FoU-ordningene

  Ordningene har ulike krav og søknadsfrister.

  Midler til landbruks- og matforskning 
  fordeles av styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). SLF er sekretariat for styrene. Midler bevilges en gang i året.

  Midler til klimatiltak
  bevilges over jordbruksavtalen. SLF er sekretariet for styringsgruppen for Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Det er to søknadsomganger i året.

  Midler til økologiske prosjekter
  er satt av over jordbruksoppgjøret. Midlene blir forvaltet av SLF med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

  Midler til skogbruk
  bevilges av styret for Utviklingsfondet for skogbruket. SLF er sekretariat for styret. Midler bevilges en gang i året.

  Midler til naturskade
  bevilges av styret for Statens naturskadefond. Søknader sendes til SLF. Det er ingen søknadsfrist.