Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Handelsstatistikk

Statistikk utenrikshandel med landbruksvarer

Her finner du Statens landbruksforvaltnings sammenfatning av Norges utenrikshandel med landbruksvarer. Statistikken er en bearbeiding av Statistisk sentralbyrås (SSB) utenrikshandelsstatistikk.

 • Importutvikling

  Økning i verdien av importerte landbruksvarer
  Verdien av landbruksvarer importert til Norge i 2011 var på 39,9 milliarder kroner. Totalt har importen økte med 14 prosent i verdi sammenlignet med 2010.

  import

 • Import fordelt på varegrupper

  Verdien av landbruksvarer importert til Norge i løpet av kalenderåret 2011 var på 39,9 milliarder kroner. Totalt har importen økte med 13 prosent i verdi sammenlignet med 2010. I tabellen under er importen satt opp fordelt per kapittel i tolltariffen som inneholder landbruksvarer.

   

  importverdi
  (mrd kr)

  økning i
  importverdi  

   tolltariffens kapittel[1] 2010  2011 

   

   1 levende dyr 185  192  4% 
   2 kjøtt 486  784  61% 
   4 melk, meieriprodukt, egg og honning 604  752  25% 
   5 animalske produkter ellers 313  328  5% 
   6 levende planter 1 383  1 489  8% 
   7 poteter og grønnsaker 2 218  2 302  4% 

   8 frukt og bær

  3 820  4 029  5% 
   9 kaffe og te 1 298  1 832  41% 
   10 korn 955  1 325  39% 
   11 mel 889  979  10% 
   12 oljeholdige frø og frukter 1 601  1 841  15% 
   13 skjellakk, gummi osv 80  93  16% 
   14 vegetabilske flettematerialer 10  167% 
   15 animalske og vegetabilske oljer 1 843  2 973  61% 
   16 kjøttprodukter 143  158  11% 
   17 sukker og sukkervarer 1 300  1 378  6% 
   18 kakao og sjokolade 1 362  1 367  0% 
   19 bakevarer 3 056  3 214  5% 
   20 frukt og grønnsaksprodukter og lignende 1 420  1 617  14% 
   21 forskjellige tilberedte næringsmidler 3 458  3 685  7% 
   22 drikkevarer 3 848  4 209  9% 
   23 tilberedt dyrefôr 3 895  4 185  7% 
   24 tobakk 912  1 043  14% 
   35 proteiner, modifisert stivelse osv 139  158  13% 
   Totalt 35 209  39 943  13% 

  [1] Se i tolltariffen for nøyaktige kapitteloverskrifter (toll.no)

 • Import per opprinnelsesland

  Mest handel med våre nærmeste naboer
  Danmark og Sveige er de to landene som vi nordmenn importerer mest fra. Nedenfor er de 10 største opprinnelseslandene for landbruksvarer som vi importerer fra. Brasil er det eneste utviklingslandet som er inne på denne lista. Resten av landene er EU-land. Importverdien fra Danmark var uendret fra 2010, ellers har de fleste landene en relativt god økning.

   

  importverdi
  (mrd kr)

  endring
  fra 2010

  Danmark 3,91 0%
  Sverige 3,86 15%
  Brasil 3,65 22%
  Nederland 3,45 25%
  Tyskland 2,94 19%
  Frankrike 2,77 20%
  Storbritannia 2,13 36%
  Spania 2,10 0%
  Italia 2,01 8%
  Belgia 1,35 22%
  Annen opprinnelse 11,77 12%
  Sum 39,94 13%
 • Import av viktige norske landbruksvarer

  Mer import av viktige landbruksvarer
  Tabell 3 viser import av viktige varer for Norge. Tabellen viser at importen øker for de viktigste varene for norsk landbruk, bortsett fra potet.

    2011
  1000 tonn
  endring
  fra 2010
  2011
  mill. kr.
  endring
  fra 2010
  Basisvarer totalt 3 419 8,2% 26 281 15,4%
  - kjøtt 19 44,0% 941 49,8%
  - ost 11 13,4% 534 8,3%
  - poteter 41 -16,3% 180 6,4%
  - grønnsaker 257 10,3% 2 116 3,5%
  - frukt og bær 352 0,6% 4 029 5,5%
  - korn 565 3,4% 1 325 38,8%
  Bearbeidede varer 806 7,1% 13 662 9,8%
  - import fra EU 428 6,8% 9 606 6,2%

Kontakt