Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innenlands bearbeiding

Ordningen med innenlands bearbeiding gir virksomheter adgang til å bearbeide ufortollede landbruksvarer som skal gjenutføres.

  • Hva innebærer ordningen?

    Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri får kostnadsvilkår for råvarer på linje med konkurrerende næringsmiddelindustri på eksportmarkedet.

    Toll- og avgiftsdirektoratet har hovedansvaret for ordningen, mens Statens landbruksforvaltning (SLF) foretar en landbruks- og næringspolitisk vurdering før bevilling til innenlands bearbeiding i Norge kan utstedes.

    Virksomheter som ønsker mer informasjon om ordningen, henvises til Toll- og avgiftsdirektoratet.

    Ordningen med innenlands bearbeiding er hjemlet i tollforskriften.Kontakt

Siste nyheter

Lenker