Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

RÅK-import/råvaretoll

Formålet med ordningen med nedsatt toll ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer) er å regulere fastsetting av nedsatte tollsatser, herunder også tollfritak, i forhold til den tariffbestemte innførselstollen ved import av disse varene.

 • Regelverket

  Ordningen er hjemlet i Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer. Det tollbaserte importvernet for industrielt bearbeidede jordbruksvarer administreres i henhold til Norges frihandelsavtaler.

 • Hva blir tollsatsen?

  Tollsats for RÅK-varer fastsettes på basis av ferdigvarens råvaresammensetning. For noen varer er tollsatsen definert utfra en standardresept for ferdigvaren, for noen varer gis tollsatsen som en andel av varens verdi, og for andre varer blir tollsatsen beregnet utfra importørs råvaredeklarasjon.

  For varer der tollsatsen beregnes ut fra råvaredeklarasjon, må importør sende søknad til Statens landbruksforvaltning (SLF) for å få beregnet nedsatt tollsats (MX og D i rundskrivet). Tollsatser på ferdigvarer samt andre satser som fastsettes med hjemmel i denne forskrift, kunngjøres i rundskriv.

  Vi anbefaler å teste ut vårt elektroniske søknadssystem, hvor man kan legge inn varens sammensetning og få en beregnet tollsats opp på skjermen.

 • Krav til dokumentasjon ved søknad om nedsatt tollsats

  Kravene gjelder dokumentasjonen som skal følge Søknad om tollnedsettelse for  import av landbruksvarer (SLF722) og innmelding av Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer (SLF724).

  Alle ingrediensene i et produkt som skal importeres skal angis, og at dokumentasjonen kommer fra produsenten av produktet. Det kreves også at dokumentasjonen er på engelsk eller et av de skandinaviske språkene.

  Kravene til dokumentasjon:

  • det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent f.eks ved tydelig logo eller stempel
  • dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk
  • dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre år på søknadstidspunktet dvs. den datoen søknaden mottas av Statens landbruksforvaltning
   • alle produktets ingredienser skal fremgå av dokumentasjonen
   • prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå dvs. prosentvis innhold av alle råvarer i punkt 3 i Råvaredeklarasjonsskjemaet eller som fremgår i de ulike gruppene i webløsningen ”Import av landbruksvarer”

  For søknader som sendes inn elektronisk via webløsningen "Import av landbruksvarer" skal dokumentasjonen oppbevares samlet, systematisert og lett tilgjengelig i bedriftens lokaler – enten elektronisk eller på papir.

Kontakt

Elektroniske tjenester

  Siste nyheter