Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klart for storstilt import av matkorn

Den dårligste norske matkornhøsten noensinne har medført en ekstraordinær tollkvote for import av matkorn. Statens landbruksforvaltning (SLF) har fordelt 85 000 tonn importkorn til produksjon av mel.

Skurtresker kornKvoten har sterkt redusert toll. I denne tremånedersperioden er tollsatsen for mathvete, som er det viktigst matkornet, kr 490 per tonn, eller ca 25 prosent av ordinær toll. Tre importører kjøpte kvoteandel, og betalte mellom kr 11 og 12 per tonn. Oversikt over fordelingen ligger i historikken i auksjonssystemet.

Matkornet har regna bort
Kornhøsten 2011 går inn i historien som den vanskeligste innhøstingsperioden i Norge på svært mange år. På Østlandet har regnet gitt svært begrensede muligheter for tresking. Kornet har ikke rukket å tørke opp mellom regnskurene.  Dette har gitt dårligere kvalitet og lavere avlinger enn det lå an til i august. Spesielt har det gått ut over matkvaliteten i hvete - kun et begrensa kvantum vil være egnet til mat. Trøndelag har derimot hatt til dels bra innhøstingsvær, og avlingene er kommet i hus med god kvalitet.

Av kornet som SLF har fått innrapportert så langt holder bare 28 prosent av hveten matkvalitet. Siden svært lite av hvete som er høstet i den senere tiden vil være egnet til mat, må det forventes at andelen vil bli betydelig lavere. Møllene ligger det an til å få det laveste kvantumet norsk mathvete etter at vi begynte med mathveteproduksjon på 1980-tallet. Norske Felleskjøps siste prognose viser et mathvetekvantum på 34 000 tonn, som tilsvarer en matandel i hvete på 12 prosent. I prognosen av 22. september ble tilgangen av mathvete justert ned til 1 007 000 tonn, en reduksjon på 12 prosent fra august.  

Fôrkorn også preget av værforholdene
Kraftige regnskurer og vind har i en del åkrer resultert i til dels sterk legde som også har hindret opptørking i de korte tørrværsperiodene. Videre har det fuktige og relativt varme været påskyndet groing og da spesielt i havre.

I enkelte områder er det lite korn som fortsatt står ute, mens det er mer andre steder. Mye av det som fortsatt står ute vil sannsynligvis ikke komme i hus i det hele tatt. Groingen er kommet langt for dette kornet, og med en del legde blir ikke situasjonen bedre. Ikke nok med at kvaliteten er dårlig, men et gjennomgående problem er at det er til dels umulig å komme ut på gjennomvåte jorder med treskeren. En del arealer vil derfor sannsynligvis forbli uhøstet.  

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet