Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvoter for slakting av rein og hønseegg fordelt på SLFs auksjon

Deler av kvoten for slakting av rein i utlandet ble fordelt da Statens landbruksforvaltning (SLF) gjennomførte auksjon torsdag. Samtidig ble resten av WTO-kvoten for hønseegg fordelt.

Rein i snø

Tre foretak deltok på auksjonen av kvote for å slakte reinsdyr i utlandet. Totalt ble det auksjonert bort 15 000 kg av en kvote på 200 000 kg, noe som tilsvarer 8 prosent av kvoten. Deltakerne betalte i snitt 1,8 øre per kg.

Restkvoten av WTO hønseegg på 536 000 kg ble for tredje gang lagt ut for auksjon. To foretak fordelte denne mengden mellom seg, og kvoten ble solgt for en snittpris på 3 øre per kg.

Neste planlagte auksjonsrunde for tollkvoter vil bli avholdt i uke 46. Ved denne auksjonen vil det bli auksjonert 50 tollkvoter, og de fleste kvotene for 2012 blir auksjonert i løpet av denne runden.

Kontaktperson

Mer om temaet