Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny tollsats for melkeerstatninger til fôr

Statens landbruksforvaltning (SLF) endrer tollsatsen for melkeerstatninger ned til 50 prosent av vareverdien ved ankomst til Norge første halvår 2013. Det er norsk produksjonen av de fleste typer melkeerstatninger, og SLF vurderer behovet for eventuelle videre tollnedsettelser etter første halvår 2014.

sau lam

Importen av melkeerstatninger til fôr har økt de siste årene. Fram til tidlig desember i år er det importert  3 950 tonn. I samme periode i 2012 og 2011 blei det importert henholdsvis 3 200 tonn og 2 250 tonn.

Tollsatsen er satt til et nivå som skal gi beskyttelse for produksjon av melkeerstatninger basert på norsk råvare, samtidig som tollnivået skal gi rom for nødvendig import.  Prisen på melkeerstatninger har økt både på norsk vare og internasjonalt.Ssærlig har valutakursen gjort det dyrere å importere det siste halvåret.

Markedsutvikling råvare
De viktigste råvarene i melkeerstatningene er mysepulver og skummetmelkspulver. I tillegg benyttes det noe vegetabilske oljer. Råvareprisutviklingen på mysepulver og skummetmelkspulver de siste årene er vist i figurene nedenfor.

Priser på skummetmelkpulver des 2013

Internasjonal prisutvikling på skummetmelkpulver. 2011 – uke 47 2013. NOK/kg

 
Priser på mysepulver des 2013
Internasjonal prisutvikling på mysepulver. 2011 – uke 47 2013. NOK/kg

Prisutvikling fremover
Det er noe usikkert hvordan prisutviklingen på skummetmelkpulver og mysepulver vil bli i 2014. Man antar at prisene vil holde seg jevnt høye fremover. Det er sterk etterspørsel etter meierivarer internasjonalt, som påvirker prisnivået. Produksjonen av melk øker i verden, men ikke nok i forhold til etterspørselen.

Tollvernet for melkeerstatninger
Fortsatt blir det ikke produsert alle typer melkeerstatninger til fôr med norske råvarer. SLF har derfor gitt generelle tollnedsettelser for melkeerstatninger siden 2007. Tollen settes ned fra et ordinært nivå på 156 prosent av varens verdi, og gjelder melkeerstatninger under varenummer 23.09.9095, dyrefôr som inneholder over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler.

I dag produseres det melkeerstatninger til fôr basert på norske råvarer både innenlands og i utlandet for reimport. Produksjonskapasiteten kan dekke hele det norske markedet på om lag 4 000 tonn, men sortimentet er ikke fullstendig ennå. SLF vil derfor vurdere om det fortsatt er grunnlag for tollnedsettelser etter første halvår 2014, og vil holde bransjen  orientert om dette.

Så lenge det er produksjon av melkeerstatninger til fôr basert på norske råvarer er det behov for å opprettholde tollbeskyttelse for melkeerstatninger. For å opprettholde produksjon av melkeerstatninger vil SLF vurdere åpning for tollnedsettelse på råvarer til produksjon av melkeerstatninger dersom det ikke er råvare tilgjengelig i Norge.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Ordforklaringer