Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utenlands bearbeiding

Generelt, for både industrielt bearbeidede jordbruksvarer og andre landbruksvarer, gjelder det at utførte varer fra Norge ikke skal tollbelegges ved innførsel. Kun varer som tilføres i utlandet skal tollbelegges.

 • Behov for bearbeiding av norske varer i utlandet?

  Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet trådte i kraft 1. juli 2007.

  Virksomheter som ønsker å benytte seg av ordningen, må søke SLF om tillatelse til nedsatt toll før varer sendes ut av landet for bearbeiding. Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer er kvantumsbegrenset ved tollkvoter som auksjoneres. Se under for ytterligere informasjon om denne ordningen.

  Søknadsskjema for RÅK- varer og andre varer finnes til venstre på denne siden under Skjema.

 • Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer

  Innførselen av kjøtt på kap. 2 i tolltariffen, kjøttvarer på kap. 16 og meierivarer på kap. 4 reguleres gjennom kvoter, som auksjoneres av Statens landbruksforvaltning (SLF).

  Den første auksjonen ble gjennomført 20. september 2007, og gjaldt for den treårige kvoteperioden fra 1.1.2008 - 31.12.2010.

  Siste auksjonsrunde ble gjennomført 18. november 2010 og gjelder for årene 2011, 2012 og 2013.